Termeni și condiții

Sunteti bineveniți la suprizewow.ro și vă mulțumim pentru atenția pe care ne-o acordați! Pentru a putea vizita magazinul nostru trebuie să știți că serviciile noastre sunt oferite cu anumite condiții. Dacă vizitati magazinul nostru, www.suprizewow.ro, numit în continuare SITE, sau folosiți sau veți folosi serviciile furnizate de noi înseamnă că acceptați condițiile de mai jos. Vă rugăm să le citiți cu atenție. Dacă nu doriți să le acceptați, vă sugerăm să nu navigați pe acest site.

Cuprins:

 • 1. Elemente definitorii
 • 2. Contul dumneavoastră
 • 3. Comunicații electronice
 • 4. Documente contractuale
 • 5. Extinderea obligațiilor vânzătorului
 • 6. Cesionarea și subcontractarea
 • 7. Dreptul de autor
 • 8. Confidențialitate
 • 9. Stocuri și termene de livrare
 • 10. Facturare – plăți
 • 11. Riscuri și responsabilități
 • 12. Acceptare
 • 13. Garanții
 • 14. Transferul proprietății
 • 15. Răspundere
 • 16. Forța majoră
 • 17. Legea aplicabilă – jurisdicția
 • 18. Imaginile produselor / Decor
1. ELEMENTE DEFINITORII

Termenii și condițiile generale se vor aplica tuturor vânzărilor de bunuri și servicii de către SC Forte Consult Management SRL, CIF 42085010, J30/9/2020, prin intermediul magazinului online www.surprizewow.ro, către Cumpărător și pot fi modificate numai cu acordul expres scris al ambelor părți. Astfel, următorii termeni vor însemna:

Cumpărător: persoană fizică sau juridică ce lansează o Comandă.

Bunuri și Servicii: orice produs sau serviciu, inclusiv documentele și serviciile menționate în Comandă, care urmează a fi furnizate de către Vânzător, Cumpărătorului.

Comandă: un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător și Cumpărător prin care Vânzătorul este de acord să livreze Bunurile și Serviciile și Cumpărătorul este de acord să primească aceste Bunuri și Servicii și să facă plata acestora. Comanda poate fi lansată fie electronic, fie telefonic sau prin e-mail.

Contract: O comandă confirmată de către Vânzător.

Drepturi de proprietate Intelectuală (în cele ce urmează DPI): toate drepturile imateriale cum ar fi know-how, dreptul de autor și drepturi în natură de autor, drepturile de bază de date, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, mărci înregistrate și înregistrări ale numelor de domenii pentru oricare din cele de mai sus.

Specificații: toate specificațiile și/sau descrierile Bunurilor și Serviciilor așa cum sunt precizate în Comandă.

SITE: magazinul online www.surprizewow.ro.

2. CONTUL DUMNEAVOASTRĂ

Dacă utilizați acest website, sunteți direct răspunzător pentru păstrarea confidențialității numelui de utilizator și parolei contului dvs și de restricționarea accesului la calculatorul dvs și sunteți de acord să acceptați responsabilitatea pentru orice activitate care se desfășoară sau se va desfășura în cont sub numele de utilizator și parola dvs. Surprizewow.ro își rezervă dreptul de a refuza servicii, de a anula conturi, de a șterge sau modifica conținutul website-ului sau a contului personal sau de a anula comenzi fără nici o restricție sau anunțare prealabilă.

3. COMUNICAȚII ELECTRONICE

Atunci când vizitați magazinul nostru sau când ne trimiteți un e-mail înseamnă că dvs comunicați cu noi electronic. În acest sens consimțiți:

– să primiți în același mod de la noi mesajele;

– să agreați mesajele postate de noi pe SITE;

– că toate înțelegerile, mesajele, notele sau alte comunicări pe care noi le trimitem electronic satisfac toate cerințele legale pe care le implică acest tip de comunicare.

4. DOCUMENTE CONTRACTUALE

Prin lansarea unei Comenzi, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic, prin SMS sau e-mail) prin care Vânzătorul își derulează operațiunile. Comanda va fi compusă din următoarele documente, în ordinea importanței:

 1. Comanda (împreună cu mențiunile clare asupra datelor de livrare și facturare) și condițiile sale specifice
 2. Specificațiile Cumpărătorului (acolo unde este cazul)
 3. Termeni și condiții

Dacă Vânzătorul confirmă comanda, acest lucru va implica o acceptare completă a termenilor Comenzii. Acceptarea comenzii de către Vânzător se consideră finalizată atunci când exista o confirmare verbală (telefonică) sau electronică (e-mail) din partea Vânzătorului către Cumpărător, fără a necesita o confirmare de primire din partea acestuia din urmă. Vânzătorul nu consideră în nici un moment o comandă neconfirmată ca având valoarea unui Contract. Prezentul Contract intra în vigoare la confirmarea Comenzii de către Vânzător. Confirmarea se face telefonic sau electronic (e-mail). Termenii și condițiile generale de vânzare vor sta la baza Contractului astfel încheiat.

5. EXTINDEREA OBLIGAȚIILOR VÂNZĂTORULUI
 1. Vânzătorul își va utiliza cunoștințele sale profesionale și tehnice pentru a atinge rezultatul stipulat în Comandă și va livra Bunurile și Serviciile care îndeplinesc cerințele, nevoile și specificațiile Cumpărătorului;
 2. Informațiile prezentate pe site-urile Vânzătorului, au caracter informativ și pot fi modificate de către Vânzător, fără o anunțare prealabilă. De asemenea, din considerente legate de spațiul și coerența structurii informației, descrierile produselor pot fi incomplete, însă vânzătorul face eforturi de a prezenta informațiile cele mai relevante, pentru ca produsul să fie utilizat în parametrii pentru care a fost achiziționat;
 3. Comunicarea cu magazinul – se poate face prin interacțiunea cu acesta, postarea opiniilor vizavi de produse sau comunicarea prin adresele menționate la secțiunea „contact”. Vor fi excluse din SITE sau ignorate, păreri sau adresări ce conțin injurii sau un limbaj neadecvat. Vânzătorul are libertatea de a gestiona informațiile primite fără a fi nevoit să aducă justificări pentru aceasta.
6. CESIONAREA ȘI SUBCONTRACTAREA

Vânzătorul poate cesiona și/sau subcontracta o terță parte pentru servicii ce țin de onorarea comenzii, cu informarea Cumpărătorului, nefiind necesar acordul acestuia. Vânzătorul va fi întotdeauna responsabil față de Cumpărător pentru toate obligațiile contractuale.

7. DREPTUL DE AUTOR

Cumpărătorul înțelege dreptul de proprietate intelectuală și nu va dezvălui unei terțe părți sau va face publice (pe internet sau media), nici una dintre informările primite de la Vânzător. Conținutul acestui SITE (text, grafică, logo, iconuri, imagini) sunt proprietatea surprizewow.ro și cad sub incidența dreptului de autor prevăzut de legea română. Dreptul de autor pentru anumite texte (articole) sunt reproduse sau adaptate de noi cu acceptul autorilor menționați la sfârșitul acelui text. Dreptul de autor pentru siglele și sloganele partenerilor și colaboratorilor noștri le aparțin acestora, și sunt reproduse cu acceptul lor. Surprizewow.ro vă oferă dreptul limitat de a accesa și folosi în scop personal acest website. Limitarea se impune în cazul descărcării și stocării (altfel decât în cache) sau modificării, în întregime sau parțial, a conținutului acestui website, în situația în care nu există un accept scris din partea noastră.

Nu este permisă revânzarea sau folosirea în scop comercial a acestui website, a produselor, categoriilor sau prețurilor, parțial sau în întregime, fără consimțământul nostru scris. Acest website, în totalitatea lui sau parțial, nu poate fi reprodus, copiat, vândut, revândut, vizitat sau exploatat în vreun alt fel pentru un scop comercial fără consimțământul nostru scris; Nu este permisă utilizarea în frame-uri a mărcilor, logo-urilor sau altor informații specifice SITE-ului (inclusiv imagini, text, design, formularistică) fără consimțământul nostru scris. Nu este permisă utilizarea meta-tagurilor sau a altui text ascuns care să conțină numele surprizewow.ro sau alte mărci înregistrate din acest website fără consimțământul nostru scris. Este permisă, cu drept de revocare și neexclusiv, crearea hiperlink-urilor către pagina principală a SITE-ului atât timp cât acel link nu denigrează sau pune într-o lumină nefavorabilă SITE-ul, partenerii săi, sau produsele incluse în magazin. Cazurile de încălcarea drepturilor de autor pot fi raportate printr-un e-mail trimis fie prin intermediul formularului de contact de la rubrica „Contact”, fie la adresa de e-mail surprizewowsatumare@gmail.ro.

Motorul folosit pentru dezvoltarea acestui magazin este WordPress WooCommerce, modificat și revizuit de programatorii nostrii.

8. CONFIDENȚIALITATE

Surprizewow.ro certifică faptul ca va respecta drepturile conferite de Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. SC Forte Consult Management SRL garantează securitatea și confidențialitatea datelor găzduite și transmise prin sistemul său informatic. Aceste informații vor putea fi folosite de catre surprizewow.ro pentru a trimite utilizatorului confirmarea comenzilor, diverse oferte speciale, promoții, etc. numai cu acordul prealabil al clientului.

Surprizewow.ro certifică faptul că vă respectă drepturile conferite de Legea nr. 677/2001, iar din 25.05.2018 și cu prevederile Regulamentului nr. 679 din 27.04.2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulație a acestor date.

SC Forte Consult Management SRL garantează securitatea și confidențialitatea datelor găzduite și transmise prin sistemul său informatic. Aceste informații vor putea fi folosite de către surprizewow.ro pentru a trimite utilizatorului confirmarea comenzilor, diverse oferte speciale, promoții, etc. numai cu acordul prealabil al clientului.

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001  și cu prevederile Regulamentului nr. 679 din 27.04.2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal  și libera circulație a acestor date, surprizewow.ro are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană. Scopurile colectării datelor sunt: reclamă, marketing și publicitate, onorarea comenzilor efectuate pe site precum și servicii de comunicații electronice. Este necesar să furnizați datele, acestea fiind necesare pentru comunicările comerciale, livrarea produselor și emiterea documentelor fiscale. Refuzul dumneavoastră determină imposibilitatea noastră de a vă putea livra produsele. Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a va adresa justiției. Totodată aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor (pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la adresa de e-mail surprizewowsatumare@gmail.com sau la adresa sediului social al societății, prin poștă cu confirmare de primire).

DEFINIȚII:

Definiția datelor cu caracter personal înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă. O persoană identificabilă este persoana care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai mulți elemente specifice proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Atunci când folosim termenul „prelucrare”, ne referim la orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informați cât mai curând posibil. Surprizewow.ro utilizează metode și tehnologii de securitate, împreună cu politici aplicate salariaților și proceduri de lucru, inclusiv de control, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederior legale în vigoare. Serverele pe care SITE-ul este găzduit sunt protejate de acces fizic și la distanță limitat, fiind instalate în incinte adecvate tehnic și din punct de vedere al securității. Depunem toate eforturile rezonabile, justificate comercial, pentru a va proteja datele cu caracter personal colectate, analizăm noile tehnologii în domeniu și, atunci și dacă este cazul, le aplicăm în vederea upgrade-ului sistemelor noastre de securitate. De asemenea, infrastructura hardware și software utilizată de către surprizewow.ro, este periodic analizată în privința securității. surprizewow.ro își declină orice răspundere pentru conținutul site-urilor la care această pagina web face trimitere. Surprizewow.ro își rezervă dreptul de a modifica atât conținutul, cât și structura site-ului în orice moment și fără nevoie de preaviz.

Orice încercare de orice natură de modificare a imaginii și informațiilor din prezentul SITE, cu excepția deținătorului său legal – surprizewow.ro, fără acordul prealabil al surprizewow.ro, dă dreptul unilateral și neechivoc ca surprizewow.ro să facă uz de toate prerogativele sale de a se adresa instanțelor legal competente pentru sancționarea acestor fapte. Garantăm securitatea și confidențialitatea datelor transmise prin sistemul informatic.

Furnizarea datelor personale nu implică nici o obligație din partea utilizatorilor, iar aceștia pot refuza furnizarea acestor date în orice circumstanțe și pot solicita oricând ștergerea datelor personale din baza de date. surprizewow.ro va respecta informațiile confidențiale pe care le-ați furnizat și NU va vinde, NU va închiria și NU va face barter cu liste de mailing ale clienților sai. surprizewow.ro solicită numele, adresa de e-mail, numărul de telefon și adresa de livrare de la clienții săi doar în scopul finalizării comenzilor cât mai corect și rapid. Ne rezervăm dreptul de a anula comenzile incomplete sau făcute fără informații de bază (exemplu: fără telefon de contact). Serviciul nostru include și alte comunicări cu caracter administrativ și comercial care vă vor fi trimise în momentul în care decideți să vă înregistrați ca utilizator.

Orice schimbare a acestor reguli de confidențialitate vor fi comunicate pe site-ul www.surprizewow.ro cu cel putin 10 zile înainte de implementarea lor. Informațiile colectate înainte de implementarea schimbărilor vor fi asigurate în conformitate cu vechile reguli de confidențialitate. Prin transmiterea de informații sau materiale prin intermediul acestui site, oferiti Vânzătorului acces nerestricționat și irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afișa, modifica, transmite și distribui aceste materiale sau informații. Sunteți, de asemenea, de acord ca Vânzătorul să poată utiliza liber, în interes propriu, aceste idei, concepte, know-how-uri sau tehnici pe care ni le-ați trimis prin intermediul SITE-ului. Surprizewow.ro nu va constitui subiect de obligații referitoare la confidențialitatea informațiilor trimise, dacă legislația în vigoare nu prevede alte specificări în acest sens.

Orice schimbare a acestor reguli de confidențialitate vor fi comunicate pe site-ul www.surprizewow.ro cu cel putin 10 zile înainte de implementarea lor. Informațiile colectate înainte de implementarea schimbărilor vor fi asigurate în conformitate cu vechile reguli de confidențialitate. Prin transmiterea de informații sau materiale prin intermediul acestui site, oferiti Vânzătorului acces nerestricționat și irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afișa, modifica, transmite și distribui aceste materiale sau informații. Sunteți, de asemenea, de acord ca Vânzătorul să poată utiliza liber, în interes propriu, aceste idei, concepte, know-how-uri sau tehnici pe care ni le-ați trimis prin intermediul SITE-ului. Surprizewow.ro nu va constitui subiect de obligații referitoare la confidențialitatea informațiilor trimise, dacă legislația în vigoare nu prevede alte specificări în acest sens.

9. STOCURI ȘI TERMENE DE LIVRARE

Comenzile vor fi livrate cumpărătorului la data, ora și adresa menționată la plasarea comenzii. Aceste termene de livrare depind în mod direct de produsul comandat, ele fiind specificate la fiecare produs în parte. Toate livrările se fac doar pe raza județului Satu Mare, de către șoferul nostru. 

Dacă produsele comandate nu mai sunt disponibile, comanda se va anula fără achitarea de daune de nici una din părți. În cazul în care nu pot fi respectate termenele de livrare și/sau de pornire a Comenzii, Vânzătorul este obligat să anunțe Cumpărătorul de termenul estimat de finalizare a livrării. Cumpărătorul NU are dreptul să revendice daune suplimentare de la Vânzător în cazul neîndeplinirii totale sau parțiale a sarcinilor din vina Vânzătorului. În cazul în care Vânzătorul primește informații eronate legate de facturarea sau livrarea produselor, se va stabili un nou termen de onorare a comenzii, acesta încadrându-se in termen de 3 zile lucrătoare.

10. FACTURARE – PLĂȚI

Prețul, modalitatea de plată și termenul de plată sunt specificate în Comandă. Vânzătorul va emite către Cumpărător o factură fiscală pentru Bunurile si Serviciile livrate, obligația Cumparatorului fiind sa furnizeze toate informațiile necesare livrării comenzii conform cu legislația în vigoare (informațiile se referă, fără a se limita, la: nume complet, adresa de domiciliu, număr de telefon).

Pentru a putea plasa o comanda pe site, valoarea comenzii trebuie sa fie minim valoarea pachetului minim, de 600 de lei.

11. RISCURI ȘI RESPONSABILITĂȚI
 1. Expediere

Vanzatorul se obliga sa expedieze Bunurile și Serviciile către Cumparator, folosind un serviciu propriu de livrare.

 1. Transport – Ambalare

În afară de cazul în care este agreat de Vânzător și Cumpărător diferit, Vânzătorul se descarcă de riscurile și responsabilitățile asociate cu Bunurile și Serviciile în momentul predării acestora către Cumpărător sau către reprezentantul acestuia. Vânzătorul va asigura ambalarea corespunzătoare a Bunurilor și Serviciilor și va asigura transmiterea documentelor însoțitoare. Livrările se fac doar pe raza județului Satu Mare.

 1. Livrare

Clientul are obligația să ofere datele reale și corecte și să primească produsele cu plata prețului de rigoare. Oferirea de date incorecte sau incomplete va duce la anularea comenzii efectuate. Neridicarea produselor sau neexecutarea obligațiilor, de orice natură față de surprizewow.ro va duce în mod automat la aplicarea de restricții la următoarele comenzi care vor fi efectuate (de la același USER sau/si de la același IP), pe oricare din site-urile ce aparțin surprizewow.ro.

Conform Ordonantei nr. 130 din 31.08.2000 (Cap II, art 10, alin c), completata prin Legea nr. 51 din 21.01.2003 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 130/2000 privind regimul juridic al contractelor la distanta, NU aveți dreptul să renunțați la comandă, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea produsului/comenzii. Acest fapt vine din cauză că toate produsele comercializate de noi sunt produse perisabile, integritatea lor depinzand în mod direct de modul în care se manipulează și păstrează. Mai mult, unele produse pot fi personalizate conform cerințelor Cumpărătorului, iar produsele personalizate intră în categoria produselor care nu se pot returna în termen de 10 zile. După ce preluați și achitați produsele, noi nu putem avea nici o garanție că produsele au fost manipulate și depozitate conform legii.

 1. Plata

Plata produselor comandate se va face  în avans, în cont bancar, prin transfer sau prin card bancar, pe baza facturii emise de către Vânzător. În cazuri excepționale, Cumpărătorul poate solicita plata în numerar, dar doar înainte cu 48 de ore de livrarea produselor. Comanda se consideră acceptată doar după procesarea plății. 

 1. Produsele

Imaginile produselor existente pe acest site sunt cu titlu de prezentare. Produsele comandate pot avea mici diferente la exterior fata de cele prezentate pe site.

12. ACCEPTARE

Acceptarea va fi făcută atunci cand Bunurile si Serviciile sunt conforme cu caracteristicile menționate în Comanda și sunt achitate către persoana care face livrarea. În cazul în care Cumparatorul descopera ca Produsele livrate sau Serviciile furnizate nu sunt conforme specificatiilor, atunci Vanzatorul va aduce, pe cheltuiala sa, la conformitate Produsele și Serviciile.

13. GARANȚII

Toate produsele comercializate pe SITE, beneficiază de condiții de garanție conforme legislației în vigoare și politicilor comerciale ale producătorilor. Termenul de valabilitate al fiecărui produs este trecut pe documentele însoțitoare. In concordanta cu legile aplicabile in Romania, surprizewow.ro declină orice răspundere privind garanțiile directe sau indirecte, inclusiv – dar nu limitat numai la – caracterul comercial al produselor. surprizewow.ro nu garantează că acest website, serverul gazda sau e-mail-urile trimise de noi nu conțin viruși sau alte elemente dăunătoare. surprizewow.ro nu poate fi făcut răspunzător pentru orice pagubă de orice fel produsă de utilizarea acestui website, inclusiv – dar nu limitat la pagubele directe, indirecte, accidentale sau ca și consecințe.

14. TRANSFERUL PROPRIETĂȚII

Proprietatea asupra Bunurilor și Serviciilor va fi transferată la momentul efectuarii plății din partea Cumpărătorului în locația indicată în comandă (înțelegând prin livrare – semnarea de primire a documentului de transport furnizat de șofer).

15. RĂSPUNDERE

Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumpărătorul sau oricare terță parte o poate suferi ca rezultat a îndeplinirii de către Vânzător a oricărei din obligațiile sale conform Comenzii și pentru daune care rezultă din utilizarea Bunurilor si Serviciilor după livrare și în special pentru pierderea produselor.

16. FORȚA MAJORĂ

Nici una din parti nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare este datorată unui eveniment de forță majoră. Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părților și care nu poate fi evitat.

17. LEGEA APLICABILĂ – JURISDICȚIA

Prezentul contract este supus legii române. Eventualele litigii apărute între părțile implicate în tranzacție se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente.

18. IMAGINILE PODUSELOR / DECOR

Magazinul on-line surprizewow.ro își rezervă dreptul de a modifica informațiile și aplicațiile pe care le oferă pe acest Site, oricând si fără anunțarea prealabilă a utilizatorilor.

Imaginile produselor prezentate pe site sunt cu titlu de prezentare si pot diferi in orice mod (culoare, aspect, etc) de imaginile produselor livrate, acestea putand prezenta abateri minore de la pozele și descrierile de pe site.

Decorurile torturilor ornate cu fructe pot fi diferite în funcție de sezon. De asemenea decorurile din forme de ciocolată pot fi diferite în funcție de disponibilitatea produselor la furnizori.

Magazinul nu se obligă să prezinte pe site fotografii și informații identice cu ale produselor ce vor fi livrate. În schimb, departamentul de producție încearcă să realizeze produsele cât mai aproape de cele afișate pe site. Menționăm că produsele noastre sunt realizate manual.

Ultima actualizare: 08.10.2021

Folosim cookie-uri pentru a personaliza conținutul și reclamele, pentru a oferi funcții de social media și pentru a analiza traficul nostru. De asemenea, împărtășim informații despre utilizarea de către dvs. a site-ului nostru cu partenerii noștri de rețele sociale, de publicitate și de analiză. View more
Cookies settings
Accept
Termeni si Conditii si Lista Cookie
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
1. INTRODUCERE
Prezenta politică de confidențialitate vă oferă detaliile privind colectarea și procesarea datelor personale prin utilizarea site-ului nostru www.suprizelawow.ro, inclusiv orice informații pe care le puteți oferi prin site-ul nostru când cumpărați un serviciu. Prin furnizarea datelor dvs. către noi, ne garantați că aveți peste 16 ani. În cazul în care aveți mai puțin de 16 ani, va rugam sa fim contactati de către părinți. Forte Consult Management SRL [este/sunt] operator(i) de date și suntem responsabili pentru datele dvs. cu caracter personal (denumiți în prezenta notă de confidențialitate “noi”, “pe noi” sau “al/a/ai/ale nostru/noastră/noștri/noastre”). Date de contact Datele noastre complete sunt: Denumirea completă a societății comerciale: Forte Consult Management SRL Adresa de e-mail: surprizewowsatumare@gmail.com Adresă: Str. Trandafirilor, nr. 104, loc. Satu Mare, jud. Satu Mare, cod 440089 Dacă nu sunteți mulțumit de orice aspect cum colectăm și folosim datele dvs., aveți dreptul de a face reclamație la ANSPDCP, autoritatea de supraveghere din România pentru aspecte privind protecția datelor ( www.dataprotection.ro ). Vă vom fi recunoscători dacă ne veți contacta pe noi mai întâi în cazul în care aveți o reclamație pentru a încerca să o rezolvăm pentru dvs. Este foarte important ca informațiile pe care le deținem despre dvs. să fie corecte și actualizate. Vă rugăm să ne anunțați în orice moment modificările în datele dvs. personale prin e-mail la surprizewowsatumare@gmail.com.
2. CE DATE COLECTĂM DESPRE DVS.
Date cu caracter personal înseamnă orice informații care pot identifica o persoană. Acestea nu includ date anonime. Putem procesa anumite tipuri de date personale despre dvs. astfel:
 • Datele de identitate pot include nume, prenumele, numele de utilizator, funcția, data nașterii și sexul.
 • Datele de contact pot include adresa de facturare, adresa de e-mail și numerele de telefon.
 • Datele tehnice pot include datele cu care vă conectați, adresele de protocol internet, tipul și versiunea de browser, tipuri și versiuni de browser plug-in, setarea fusului orar și locație, sistem de operare și platformă și alte tehnologii pe dispozitivele pe care le utilizați pentru a accesa acest site.
 • Datele de utilizare pot include informații cum să folosiți pagina noastră web și serviciile.
 • Datele de marketing și comunicare pot include preferințele dvs. în primirea comunicărilor de marketing de la noi și terțele părți și preferințele dvs. de comunicare.
Date sensibile
Nu colectăm nicio dată sensibilă despre dvs. Datele sensibile se referă la date care includ detalii despre rasa sau etnia dvs., convingeri religioase sau filosofice, viața sexuală, orientarea sexuală, opinii politice, apartenența la sindicate, informații despre sănătate dvs. și date genetice și biometrice. Nu colectăm nicio informație despre convingeri și infracțiuni penale.
3. CUM COLECTĂM DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL
Colectăm datele despre dvs. printr-o varietate de metode inclusiv:
 • Interacțiuni directe: Puteți oferi datele prin completarea formularelor de pe site-ul nostru (sau altfel) sau prin comunicarea cu noi prin poștă, telefon, e-mail sau altfel, inclusiv când:
  1. Comandați serviciile noastre;
  2. Creați un cont pe site-ul nostru;
  3. Vă abonați la serviciul sau publicațiile noastre;
  4. Cereți să vă fie trimise resurse sau marketing;
  5. Participați la o competiție, tragere la sorți, promoție sau studiu; sau
  6. Ne oferiți feedback.
 • Tehnologii sau interacțiuni automate: Pe măsură ce folosiți site-ul nostru, putem să colectăm automat Date tehnice despre echipamentele dvs., acțiunile de navigare și modelele de utilizare. Colectăm aceste date prin utilizarea de fișiere cookie, server logs și tehnologii similare. Putem de asemenea să primim Date Tehnice despre dvs. dacă vizitați alte pagini web care folosesc cookie-urile noastre. Vă rugăm să citiți politica noastră privind fișierele cookie la www.surprizewow.ro/politica-cookies pentru informații suplimentare.
 • Surse terțe sau disponibile public: Putem primi date cu caracter personal despre dvs. din diverse surse terțe și/sau publice astfel cum sunt stabilite mai jos:
  1. Furnizori de analitică tip Google, Facebook din afara UE;
  2. Date de identitate sau de contact din surse disponibile public cum sunt Registrul Comerțului cu sediul în UE.
4. CUM FOLOSIM DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL
Vom folosi datele dvs. cu caracter personal când se permite din punct de vedere legal. Utilizările cele mai frecvente ale datelor dvs. cu caracter personal sunt:
 • Cand trebuie să semnăm contractul între noi.
 • Dacă este necesar în interesele noastre legitime (sau cele ale unei terțe părți) și interesele și drepturile dvs. fundamentale nu depășesc acele interese.
 • Dacă trebuie să respectăm o obligație legală sau statutară.
În general, nu ne bazăm pe consimțământ ca un motiv legal pentru prelucrarea datelor personale, altele decât cele cu privire la trimiterea comunicărilor de marketing către dvs. prin e-mail sau mesaj text. Aveți dreptul de a retrage consimțământul pentru marketing în orice moment prin trimiterea unui e-mail către noi la surprizewowsatumare@gmail.com. Vom obține consimțământul dvs. expres înainte de a distribui datele dvs. cu caracter personal către orice terță parte în scopuri de marketing. Ne puteți cere sau puteți cere terțelor părți să nu mai trimită mesaje de marketing în orice moment [prin conectarea pe pagina web și bifarea sau debifarea căsuțelor relevante pentru a ajusta preferințele de marketing] SAU [urmând link-urile pentru orice mesaj de marketing trimis către dvs.] SAU prin trimiterea către noi a unui e-mail la  surprizewowsatumare@gmail.com în orice moment]. Dacă optați să primiți mesaje de marketing din partea noastră, acestea nu se vor aplica datelor personale furnizate nouă ca urmare a unei achiziții de servicii sau alte tranzacții.
Modificarea scopului
Vom utiliza doar datele dvs. cu caracter personal în scopul în care le-am colectat, dacă nu considerăm în mod rezonabil că trebuie să le utilizăm din alt motiv și că motivul este compatibil cu scopul original. Dacă doriți să aflați mai multe despre cum prelucrarea în noul scop este compatibilă cu scopul original, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail la surprizewowsatumare@gmail.com. Dacă trebuie să folosim datele dvs. personale într-un scop care nu are legătură cu scopul pentru care am colectat datele, vă vom notifica și vă vom explica motivele legale pentru procesare. Putem procesa datele dvs. cu caracter personal fără consimțământul sau informarea dvs. dacă acest lucru este necesar sau permis în conformitate cu legea.
5. DIVULGAREA DATELOR DVS. CU CARACTER PERSONAL
Le cerem tuturor terțelor părți cărora le transferăm datele să respecte securitatea datelor dvs. cu caracter personal și să le prelucreze în conformitate cu legea. Vom permite acestor terțe părți să proceseze datele dvs. cu caracter personal în scopurile specificate și în conformitate cu instrucțiunile noastre.
6. TRANSFERURI INTERNAȚIONALE
Nu transferăm datele dvs. cu caracter personal în afara Spațiului Economic European (SEE).
7. SECURITATEA DATELOR
Am implementat măsurile adecvate de securitate pentru a împiedica ca datele dvs. cu caracter personal să fie pierdute, utilizate sau accesate accidental, modificate sau divulgate în mod neautorizat. De asemenea, limităm accesul la datele dvs. personale acelor angajati, agenți, contractanți și altor terțe părți care au o nevoie comercială de a cunoaște datele respective. Aceștia vor procesa datele dvs. personale la instrucțiunea noastră și se supun obligației de confidențialitate. Am implementat proceduri pentru a trata orice încălcare suspicioasă a datelor cu caracter personal și vă vom notifica pe dvs. și orice autoritate de reglementare competentă cu privire la încălcare, atunci când suntem obligați legal să acționăm astfel.
8. REȚINEREA DATELOR
Vom reține datele dvs. cu caracter personal dacă este necesar pentru a îndeplini scopurile în care le-am colectat, inclusiv pentru a îndeplini orice cerință legală, contabilă sau de raportare. Pentru a determina perioada de reținere adecvată pentru datele personale, considerăm valoarea, natura, și sensibilitatea datelor cu caracter personal, riscul posibil de prejudiciu din utilizarea neautorizată sau divulgarea datelor dvs. cu caracter personal, scopul în care procesăm datele dvs. cu caracter personal și dacă putem îndeplini acele scopuri prin alte mijloace, și cerințele legale aplicabile. În conformitate cu prevederile legale, trebuie să păstrăm informațiile de bază cu privire la clienții noștri (inclusiv date de contact, de identitate, financiare și de tranzacționare) timp de șase ani de la data la care nu mai sunt clienți în scopuri fiscale. În unele circumstanțe, putem anonimiza datele dvs. cu caracter personal (astfel încât să nu mai fie asociate cu dvs.) în scopuri de cercetare sau statistice, caz în care putem utiliza aceste informații nelimitat fără să vă informăm.
9. DREPTURILE DVS. LEGALE
În anumite circumstanțe, aveți anumite drepturi în conformitate cu legile privind protecția datelor cu privire la datele dvs. cu caracter personal. Acestea includ dreptul de a:
 • Cere acces la datele cu caracter personal.
 • Cere corectarea datelor dvs. cu caracter personal.
 • Cere ștergerea datelor dvs. cu caracter personal.
 • Contestă prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal.
 • Cere restricționarea prelucrării datelor dvs. cu caracter personal.
 • Cere transferul datelor dvs. cu caracter personal.
 • Dreptul de a retrage consimțământul, dacă e cazul.
Nu trebuie să plătiți un comision pentru a accesa datele dvs. cu caracter personal (sau de a exercita oricare dintre celelalte drepturi). Totuși, putem impune un onorariu rezonabil dacă cererea dvs. este clar nefondată, repetitivă sau excesivă. Alternativ, putem refuza să respectăm cererea dvs. în aceste circumstanțe. Este posibil să vă cerem anumite informații pentru a vă ajuta să confirmați identitatea și asigura dreptul dvs. de a accesa datele dvs. personale (sau de exercita oricare dintre celelalte drepturi). Aceasta este o măsură de securitate pentru a asigura că datele cu caracter personal nu sunt divulgate persoanelor care nu au dreptul să le primească. Vă putem contacta pentru a vă cere informații suplimentare cu privire la cererea dvs. de a grăbi răspunsul nostru. Încercăm să răspundem la toate cererile legitime în termen de o lună. Ocazional, este posibil să dureze mai mult de o lună dacă cererea dvs. este foarte complexă sau ați făcut mai multe cereri. În acest caz, vă vom notifica și vă vom ține la curent.
10. LINK-URI LA TERȚE PĂRȚI
Acest site poate include link-uri la site-uri terțe, plug-ins și aplicații. Apăsând pe aceste link-uri sau permițând aceste conexiuni terțele părți au voie să colecteze sau să distribuie date despre dvs. Nu controlăm aceste site-uri ale terților și nu suntem responsabili pentru declarațiile de confidențialitate. Când părăsiți site-ul nostru, vă încurajăm să citiți nota de confidențialitate a fiecărui site pe care îl vizitați.
11. FIȘIERE COOKIE
Puteți seta browser-ul dvs. să refuze toate sau anumite fișiere cookie de navigare, sau să vă anunțe când site-urile setează sau accesează fișiere cookie. Dacă dezactivați sau refuzați cookie-urile, vă rugăm să observați dacă anumite părți din acest site pot deveni inaccesibile sau sa nu funcționeze corect. Pentru mai multe informații cu privire la fișierele cookie pe care le utilizăm, vă rugăm să citiți  www.surprizewow.ro/politica-cookies.
Save settings
Cookies settings